RIIDANRATKAISU

Monipuolinen riidanratkaisu liiketoimintasi tukena

Riskienhallinta ja vastuukysymykset

Olemme erittäin kokeneita oikeudellisten riskien hallinnan ja riidanratkaisun ammattilaisia. Vahva asiantuntemuksemme ja osaamisemme on koulittu lukuisissa käytännön vastuu- ja riitatilanteissa. Keskeinen vahvuutemme on tunnistaa ennakoivasti asiakkaidemme potentiaaliset sopimusriskit ja -vastuut sekä muut konfliktitilanteet. Kokemukseemme ja syvälliseen osaamiseemme perustuen löydämme välineet vastuiden minimoimiseksi ja vastuuriskien hallitsemiseksi. Laadimme asiakkaidemme tarvitsemat sopimukset aina riskien hallinnan näkökulmasta.

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Hoidamme vuositasolla hyvin suuren määrän yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa, kuten markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa ja hallinto-oikeuksissa. Lisäksi asianajajamme toimivat jatkuvasti asiamiehinä ja välimiesoikeuden jäseninä erilaisissa välimiesmenettelyissä. Vahva osaamisemme kattaa myös talous- ja arvopaperimarkkinarikoksiin liittyvät oikeudelliset vastuukysymykset. Edustamme asiakkaitamme esitutkinnassa sekä erilaisissa turvaamistoimiasioissa sekä tuomioiden ja muiden ratkaisujen täytäntöönpanossa.

Hanna-Maija Elo

Osakas, asianajaja, varatuomari, tavaramerkkiasiamies

040 561 4961
Katja Firtser

Osakas, asianajaja, varatuomari

050 597 6050

Sovittelumenettelyt

Avustamme asiakkaitamme sovintoneuvotteluissa, sovittelumenettelyissä ja muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä. Olemme kokeneita ja osaavia neuvottelijoita ja sovittelijoita. Propertalla on myös useita Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä sovittelijoita.

Properta hoiti oikeudenkäyntimme tunnollisesti aina alustavista valmisteluista suullisiin käsittelyihin. He olivat aina erittäin hyvin valmistautuneita, eivätkä antaneet vastapuolen hallita tilannetta. Olin erittäin vaikuttunut ja olen sittemmin antanut Propertalle toisenkin toimeksiannon.

MySoda Oy