Eero-Pekka Uotila

Osakas, asianajaja

050 550 1777

Ota yhteys Eero-Pekkaan, mikäli tarvitset apua esimerkiksi

  • rakennushankkeiden sopimusten suunnittelussa, laatimisessa tai tulkinnassa
  • asunto- tai kiinteistökaupan sujuvaan läpivientiin liittyvissä kysymyksissä sekä riitatilanteissa
  • asunto-osakeyhtiöasioissa
  • kiinteistöihin liittyvissä muissa riitatilanteissa
  • yritysten lakiasioissa, esim. sopimukset, työoikeus
  • maksukyvyttömyyteen (insolvenssi) liittyvissä kysymyksissä

Eero-Pekalla on yli 25 vuoden asianajokokemus ja pitkä kokemus kiinteistöihin, asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä vaativista juridisista tehtävistä. Riitaisuuksien ratkaiseminen on hänen erityisalaansa niin tuomioistuimissa, sovittelumenettelyissä kuin välimiesmenettelyissäkin. Eero-Pekka ratkoo säännöllisesti urakkariitoja, asuntokauppa- ja kiinteistökauppariitoja sekä asunto-osakeyhtiöriitoja.

Eero-Pekalla on lisäksi laaja kokemus myös muusta liikejuridiikasta, käsittäen yhtiöoikeuden, sopimusoikeuden, työoikeuden, vahingonkorvausoikeuden ja hankintaoikeuden. Eero-Pekka on myös perehtynyt insolvenssioikeuteen.

Eero-Pekka käyttää laajaa kokemustaan osallistumalla aktiivisesti Suomen oikeusjärjestelmän kehittämiseen näköalapaikaltaan Suomen asianajajaliiton varapuheenjohtajana.

Ura

Properta Asianajotoimisto Oy, osakas 2017–
Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy, osakas 2014–2017
Asianajotoimisto Puiro Snellman Åkerlund Oy, osakas 2009–2013
Asianajotoimisto Uotila & Voutilainen Oy, osakas 1997–2008
Asianajotoimisto Erkki J. Nieminen Oy, lakimies 1995–1996
Asianajotoimisto Nieminen & Hamara Ky, lakimies 1993–1994

Koulutus

Sovittelija, Suomen Asianajajaliitto, 2015
Asianajaja, 1997
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 1993

Kielitaito

Suomi, Englanti

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto
Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry
Urheiluoikeuden yhdistys r.y.

Luottamustoimet

Varapuheenjohtaja, Suomen Asianajajaliitto, 2020–
Hallituksen jäsen, Suomen Asianajajaliitto, 2014–2020
Eettisen valiokunnan puheenjohtaja, Suomen Asianajajaliitto, 2014–2020
Eettisen valiokunnan jäsen, Suomen Asianajajaliitto, 2013–2014
Hallituksen varajäsen, Suomen Asianajajaliitto, 2012–2013
Hallituksen jäsen, Helsingin asianajajayhdistys, 2011–2015
Valtuuskunnan jäsen, Suomen Asianajajaliitto, 2010–2012
Valtuuskunnan varajäsen, Suomen asianajajaliitto, 2009–2010