Etämyynnin ennakkotiedot

Properta Asianajotoimisto Oy:n tarjoamien asianajopalveluiden etämyynnin ennakkotiedot kuluttajille

1. Palveluntarjoaja

Properta Asianajotoimisto Oy (”Properta”)
Unioninkatu 7 B 17, 00130 Helsinki
Puh. 010 274 0190, faksi 010 752 1101
mail@properta.fi
www.properta.fi

Properta on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimistomme Y-tunnus on 2798639-1ja arvonlisäverotunnisteemme on FI27986391.

Propertan asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajia valvova viranomainen on Suomen Asianajajaliitto, PL 194 (Simonkatu 12 B 16), 00101 Helsinki, puh. 09 6866 120, faksi 09 6866 1299, e-mail info@asianajajaliitto.fi.

2. Toimeksiannon peruuttaminen ja voimassaolo

Propertan kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Properta on vahvistanut toimeksiannon.

Halutessaan perua toimeksiannon asiakkaan on ilmoitettava siitä Propertalle käyttäen oheista peruuttamislomaketta tai muuten kirjallisesti.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta em. peruuttamisajan päätyttyä, ellei asiakas pyydä sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti Propertaa aloittamaan toimeksiannon hoitamista jo aiemmin. Mikäli asiakas on pyytänyt Propertaa aloittamaan toimeksiannon hoitamisen, asiakkaalla on velvollisuus maksaa Propertalle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä. Peruuttamisoikeutta ei enää ole, jos Properta on ehtinyt hoitamaan toimeksiannon jo kokonaan.

Kun sekä asiakas että Properta ovat molemmat täyttäneet toimeksiannon mukaiset velvoitteensa kokonaan, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista.  Asiakkaalla on lisäksi milloin tahansa oikeus päättää Propertan toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta.