Martina Kronström

Osakas, asianajaja, varatuomari

040 703 2325

Ota yhteys Martinaan, mikäli tarvitset apua esimerkiksi

  • yritysten lakiasioissa ja riidoissa kuten sopimuksiin, yritysjohdon vastuuseen, vahingonkorvaukseen ja työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä
  • vahingonkorvausvastuun hallinnassa
  • kiinteistöihin ja asunto-osakeyhtiöihin liittyvissä riitaisuuksissa
  • talous-, arvopaperimarkkina- ja sananvapausrikosasioissa

Martinalla on erittäin laaja kokemus konfliktien hallinnasta ja riidanratkaisusta tuomioistuimissa erityyppisiin sopimuksiin, työoikeuteen ja vahingonkorvausvastuuseen liittyvissä asioissa. Martina avustaa yhtiöitä, hallituksen jäseniä sekä toimivaa johtoa myös arvopaperimarkkinarikosasioissa ja talousrikosasioissa, joista hänellä on vankka kokemus. Hän on hoitanut myös virkavastuuseen liittyviä rikosasioita sekä sananvapauteen liittyviä toimeksiantoja. Martina on koko uransa aikana hoitanut myös paljon kiinteistö- ja asumiseen sekä maksukyvyttömyyteen liittyviä toimeksiantoja.

Martinan työtehtävät koostuvat pääasiassa asiakkaiden avustamisesta konfliktin tai rikosprosessin eri vaiheissa sekä asiakkaiden konsultoimisesta erinäisissä yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Martina on Asianajajaliiton sovittelijarekisteriin merkitty koulutettu riita-asioiden sovittelija.

Ura

Properta Asianajotoimisto Oy, osakas 2022-

Asianajotoimisto Sotamaa & Co Oy, osakas, TJ 2018–2022

Asianajotoimisto Sotamaa & Co Oy, asianajaja 2014–2018

Asianajotoimisto Juridia Oy (nyk. Eversheds Asianajotoimisto Oy), asianajaja 2005–2014

Turun käräjäoikeus, käräjänotaari 2007-2008

Koulutus

Asianajaja 2009

Varatuomari, Turun käräjäoikeus 2008

Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto 2005

Oikeusnotaari, Åbo Akademi 2003

Kielitaito

Ruotsi, suomi, englanti, tanska

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto

Suomen välimiesoikeusyhdistys

Julkaisut

Konkursbo och förorenad fastighet – Ansvarsfrågorna inter och ultra partes då konkursbo realiserar en förorenad fastighet, Edilex 2005.

Suomea koskeva osio teoksessa ”Dispute Resolution”, Getting the Deal Through, 2010 – 2012.

Kronström, Martina – Nousiainen, Matti – Silventoinen, Anna: Suomea koskeva osio teoksessa ”Restructuring Review”, The Law Reviews, 2017.

Kronström, Martina – Silventoinen, Anna: Suomea koskeva osio teoksessa ”Restructuring Review”, The Law Reviews, 2018.

Kronström, Martina: Suomea koskeva osio teoksessa ”Restructuring Review”, The Law Reviews, 2019.