Timo A. Järvinen

Osakas, asianajaja

050 563 4998

Ota yhteys Timoon mikäli tarvitset apua esimerkiksi

  • asunto-osakeyhtiön sopimusoikeudellisissa ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä
  • asunto-osakeyhtiön, sen johdon tai osakkaan vahingonkorvausasioissa tai oikeudenkäynneissä
  • yhtiökokouksen puheenjohtamisessa tai isännöintiä koskevissa kysymyksissä
  • erilaisissa asuntokaupan ja kiinteistökaupan riita-asioissa

Timo on yli kaksi vuosikymmentä hoitanut asunto-osakeyhtiöihin, asunto- ja kiinteistökauppaan sekä urakointiin liittyviä toimeksiantoja ja hoitanut niihin liittyviä oikeudenkäyntejä. Toimeksiannot ovat kattaneet asuntoyhtiöiden koko elinkaaren ja likimain kaikki asunto-osakeyhtiöoikeudelliset ongelmat ovat Timolle tuttuja. Asunto-osakeyhtiöiden lisärakennushankkeissa ja erityisesti ullakkorakentamisen hankkeissa Timo on ollut mukana useissa kymmenissä projekteissa. Oikeudenkäyntejä erilaisista kiinteistöalan riidoista kesämökkikaupasta isoon urakkariitaan on kertynyt lukuisia. Timo on myös kokenut, Asianajajaliiton sovittelijarekisteriin merkitty koulutettu riita-asioiden sovittelija jo vuodesta 2002.

Ura

Properta Asianajotoimisto Oy, osakas 2017 –
Eversheds Asianajotoimisto Oy (ent. Juridia Bützow ja Juridia), osakas 2006–2017
Asianajotoimisto Palsala, Erkko & Järvinen, osakas 2002–2006
Asianajotoimisto Arto Palsala, lakimies 2000 – 2002
Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry, lakimies 1998 – 2000
Suomen Kiinteistöliitto ry, järjestöpäällikkö 1996 – 1998

Koulutus

Asianajaja, 2001
Oikeustieteen maisteri, Helsingin Yliopisto, 1997

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto

Luottamustoimet

Timolla on vuosien aikana ollut lukuisia luottamustoimia mm. Suomen Kiinteistöliiton hallituksessa, Kiinteistöliitto Uusimaan puheenjohtajana ja Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ja Säätiön hallituksen puheenjohtajana.
Tällä hetkellä Timo toimii mm. Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston jäsenenä (2013 alkaen), Uudenkaupungin Korihait ry, johtokunnan jäsenenä (2012 alkaen) sekä Uudenkaupungin Omakotiyhdistys ry:n hallituksessa (2012 alkaen).

Julkaisut

Timo A. Järvinen & Katri Salokorpi. 100 kysymystä asuntoyhtiö-juridiikasta. Alma Talent 2022

Jyrki Jauhiainen, Timo A. Järvinen, Tapio Nevala: Asunto-osakeyhtiölaki. Talentum. 2019