Marko Mononen

Osakas, asianajaja, OTT

040 501 7302

Ota yhteys Markoon, mikäli tarvitset apua esimerkiksi

  • sopimusten laadinnassa ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • vahingonkorvausvastuun hallinnassa
  • sopimuksiin ja vahingonkorvausvastuuseen liittyvissä riita-asioissa
  • tuotevastuu- ja tuoteturvallisuuskysymyksissä
  • kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa

Markolla on erittäin laaja kokemus riidanratkaisusta tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä erityyppisiin sopimuksiin ja vahingonkorvausvastuuseen liittyvissä asioissa. Marko on erittäin kokenut sopimusosaaja ja hän on myös hoitanut useita tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyviä toimeksiantoja. Lisäksi Markolla hyvin pitkä kokemus kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta. Marko tunnetaan myös suosittuna kouluttajana.

Ura

Properta Asianajotoimisto, osakas 2018-
Eversheds Asianajotoimisto Oy (ent. Juridia Bützow, Juridia), osakas 2005-2018
Helsingin yliopisto, siviilioikeuden professori 2002-2005
Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, tutkija ja opettaja 1990-2002
FI-Inkassojuridik Oy Ab, lakimies 1990-1999

Koulutus

Asianajaja 2005
Siviilioikeuden dosentti, Helsingin yliopisto 2002
Oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto 2001
Oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto 1992
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1990

Kielitaito

Suomi, englanti, ruotsi

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto
Suomen kilpailuoikeudellinen yhdistys
Suomen välimiesoikeusyhdistys
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Julkaisut

Yritysten välinen tuotevastuu 2004
Sopimusoikeuden materiaalisuudesta 2001
Määräävän markkina-aseman väärinkäytön arviointi 1995
Kohtuuttomat sopimusehdot EY:n ja Suomen kuluttajaoikeudessa 1993