Siirry sisältöön

Käyttämättömiin toiminimiin puuttuminen helpottuu – toimialan täsmennys veloituksetta vielä 30.4.2021 asti

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä myös toiminimilakia muutettiin. Muutokset mahdollistavat muun muassa toiminimen rekisteröinnin kumoamisen osittain ja tulevat nyt 1.5.2021 jälkeen sovellettaviksi myös ennen 1.5.2019 rekisteröityjen toiminimien osalta.

Käyttämättömiin toiminimiin puuttuminen helpottuu

Toiminimilain muutokset laajentavat mahdollisuuksia puuttua käyttämättömiin toiminimiin. 1.5.2021 jälkeen on siis mahdollista vaatia rekisteröidyn toiminimen kumoamista kokonaan tai osittain hallinnollisessa – kevyemmässä ja edullisemmassa – prosessissa Patentti- ja rekisterihallituksessa, mikäli kyseistä toiminimeä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana.

Käyttämättömyysperusteen ohella toiminimien kumoaminen kokonaan tai osittain on edelleen mahdollista myös silloin, kun rekisteröinnille on olemassa jokin muussa laissa määritelty este, kuten silloin, kun se loukkaa kolmannen parempaa oikeutta. Tällöin kumoamista tulee kuitenkin ajaa edelleen tuomioistuimessa. Perusteen valinnalla on siten osaltaan merkitys prosessiin ja siitä aiheutuviin kuluihin.

Eri oikeuksien välinen suhde selkeytyy – perusteettomat rekisteröinnin esteet mahdollista poistaa

Toiminimilakiin tehtyjen muutosten tavoitteena oli selkeyttää tavaramerkin ja toiminimen välistä suhdetta sekä tarjota riittävät keinot erityisesti toiminimien yleistoimialojen luomiin ongelmatilanteisiin tavaramerkkien rekisteröintiesteharkinnassa.

Rekisteröinnin esteitä tutkittaessa erityisen ongelmallinen olikin edellä tarkoitettu useille yrityksille rekisteröity ns. yleistoimiala ’kaikki laillinen liiketoiminta’ tai muutoin hyvin laaja toimiala. Lavea toimiala on nimittäin omiaan laajentamaan tutkinnassa oleellista sekaannuksen varaa perusteettomastikin. Uudistus tarjoaa nyt tehokkaita mahdollisuuksia siihen, että käyttämättömät toiminimet voidaan saada tarvittaessa pois rekisteristä esimerkiksi uusien tavaramerkkirekisteröintien tieltä.

Aina kumoamismenettely ei tosin ole kuitenkaan edes tarpeen, vaan aikaisemman nimioikeuden haltija voi myös antaa myöhempään rekisteröintiin suostumuksen tai muuttaa rekisteriin merkittyä toimialaa, kun uhka rekisteröinnin kumoamisesta vaikkapa juuri sanotulla käyttämättömyysperusteella on varteenotettava.

Pidä puuttumismahdollisuudet mielessä ja harkitse nimioikeudelliset toimet tarkkaan

Siirtymäajan päättyminen luo uusia mahdollisuuksia puuttua haittaaviin toiminimiin entistä yksinkertaisemmin ja vähemmillä kustannuksilla. Kannattaa tutkia, onko esimerkiksi aikoinaan halutun rekisteröinnin esteeksi tullut toiminimioikeus nyt kumottavissa tai olisiko rekisteröinnin haltijalla kumoamisuhkan johdosta riittävä tahtotila suostumuksen antamiseen tai rekisteröinnin rajaamiseen.

Kolmansien kumoamisvaatimuksiin varautumistoimissa liian laveaa toimialaa on myös mahdollista täsmentää ennakollisesti itse siten, että se on strategisesti linjassa tosiasiallisen liiketoiminnan kanssa. Nimioikeudelliset toimet kannattaa kuitenkin harkita aina tarkkaan. PRH:n antaman ohjeen mukaan, mikäli toiminimi on rekisteröity ennen 1.1.2019, voi toimialaa koskevan täsmennyksen ilmoittaa rekisteriin tietyin edellytyksin maksutta vielä 30.4.2021 saakka. Tämän jälkeen muutoksesta peritään virallinen maksu. Toimialan muutoksista ja viranomaisen ilmoitusohjeista voi lukea lisää PRH:n sivuilta. Tapauskohtaisesti on syytä myös harkita, voisiko liiketoiminnassa käytettyjä nimiä ja tunnuksia hakea suojattavaksi täydentävin rekisteröinnein kuten vaikkapa tavaramerkein.

«
»