Siirry sisältöön

Franchiseketjuksiko?

Franchising on yhteistyötä kahden itsenäisen elinkeinonharjoittajan välillä. Ideana on monistaa hyväksi havaittu liiketoimintamalli eli konsepti yhä useammalle ja useammalle ketjussa toimivalle franchiseyrittäjälle ja sitä kautta aikaansaada menestystä liiketoiminnassa sekä ketjulle että sen yrittäjille.

Useimmiten franchiseantaja itse aloittaa liiketoiminnan omalla toimipisteellään tai useammalla, ja kun toiminta on saatu toimivaksi ja menestyksekkääksi sekä konsepti dokumentoitua ja yksinoikeudet suojattua, voi olla oikea valinta laajentaa toiminta franchiseyrittäjien vetämiin toimipisteisiin joko ketjun omien pisteiden ohelle tai niiden sijaan.

Franchiseketjun tavaramerkki ja verkkotunnukset

Tavaramerkki / brandi on franchiseketjun yhteinen tunnus, joka sitoo ketjun arvot ja erottaa ketjun ja sen tarjoamat tavarat tai palvelut muista yrityksistä ja muiden tarjoamista tavaroista tai palveluista. Valmiin konseptin lisäksi franchiseketjun yrittäjä saa franchisesopimuksella lisenssin eli käyttöoikeuden ketjun tavaramerkkiin ja tunnuksiin ja siten liiketoiminnalleen lisäarvoa saadessaan hyödyntää ketjun tunnettua tavaramerkkiä ja tunnuksia.

Tavaramerkkien rekisteröinti on franchiseantajan oikeus ja velvollisuus. Ennen ketjutoiminnan aloittamista franchiseantajan tuleekin huolehtia ketjun päätunnuksen ja muiden käytettävien tunnusten riittävästä rekisteröinnistä. Tavaramerkkien ohella myös käyttökelpoisten verkkotunnusten rekisteröinti on syytä varmistaa.

Franchisinganalyysi ja -liiketoimintasuunnitelma

Franchisingtoiminnan kehittäminen on hyvä aloittaa analysoimalla franchisingtoimintamallin soveltuvuus yrityksen omiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja olosuhteisiin. Franchising ei ole optimaalisin ratkaisumalli kaikkiin tilanteisiin, mutta soveltuessaan se on yleensä erittäin kilpailukykyinen toimintamalli. Franchisingtoiminnan soveltuvuus ja optimaalisuus yrityksen kasvumalliksi onkin syytä aina selvittää ennen varsinaisia kehittämistoimenpiteitä. Tätä selvitystyötä kutsutaan franchisinganalyysiksi.

Mikäli franchising todetaan analyysissa parhaaksi kasvumalliksi, sen jälkeen on tärkeä laatia franchisingliiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa pohditaan ja mallinnetaan systemaattisesti kaikki franchisingtoimintaan liittyvät keskeiset seikat: asetetaan liiketoiminnan tavoitteet, määritetään franchisingliikeidea, luodaan ketjustrategia, kartoitetaan resurssivaatimukset, tehdään toimenpidesuunnitelmat (mm. yrittäjärekrytointiin sekä yrittäjien seurantaan ja ohjaukseen) ketjutoiminnan aloittamiseen ja johtamiseen sekä laaditaan taloudelliset laskelmat.

Franchisesopimus ja liitännäissopimukset

Liiketoimintasuunnitelman ohella tulee ryhtyä laatimaan yrittäjäneuvotteluja varten mahdolliset salassapito- ja/tai esisopimukset, franchise prospectus (= ketjun yhteistyömallin esittelyaineisto) sekä tietenkin varsinainen franchisesopimus. Franchisesopimuksessa tulee sopia yhteistyön pelisäännöt mahdollisimman kattavasti. Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettiset Säännöt on hyvä huomioida sopimuksia laadittaessa. Käytännön ohjeistus konseptin mukaiseen liiketoimintaan tulee dokumentoida ns. ketjukäsikirjaan, joka on franchiseantajan toimesta päivitettävä osa franchisesopimusta.

Kokenut asiantuntija-apu edellä kerrotuissa franchiseketjun perustamisvaiheissa on ehdottomasti panostuksen arvoista. Franchisinganalyysin, franchisingliiketoimintasuunnitelman, franchise prospectuksen sekä käsikirjojen laadinnassa FranCon Franchise Consulting ja siellä toimitusjohtaja Henri Laakso on asiantuntija, joka kannattaa ottaa avuksi jo aikaisessa vaiheessa. Tavaramerkkisuojausten ja franchiseketjun sopimusasioiden osalta puolestaan vuosikymmenten kokemus löytyy Properta Asianajotoimiston osakkaalta Hanna-Maija Elolta.

Kirjoitus tehty yhteistyössä Franchising Specialist, Toimitusjohtaja Henri Laakson kanssa. FranCon Franchise Consulting (www.francon.fi) henri.laakso@francon.fi puh. 050 553 5799.

Hanna-Maija Elo

Osakas, asianajaja, varatuomari, tavaramerkkiasiamies

040 561 4961
«
»