Siirry sisältöön

Yritysten on tehtävä edunsaajailmoitus kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Edunsaaja

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä eli täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Edunsaaja on aina henkilö. Yritystä tai kuolinpesää ei voi ilmoittaa edunsaajaksi.

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, julkiset osakeyhtiöt, osuuskunnat, asumisoikeusyhdistykset. Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole yllä esitetyn mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Tällöin rahanpesulain mukaisesti tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, pörssiyhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät ole ilmoitusvelvollisia.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ei yleensä tarvitse tehdä ilmoitusta. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on kuitenkin tehtävä ilmoitus, jos edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset: esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies.

Lisätietoja ja linkki YTJ-palveluun: prh.fi

Heidi Savia

Osakas, asianajaja, varatuomari

040 503 6793
«
»