Siirry sisältöön

Asianajajana luottamustehtävissä – Propertan Eero-Pekka Uotilan kokemuksia

Propertan Eero-Pekka Uotilalla tuli 2.5. täyteen pyöreät 30 vuotta asianajoalalla ja hänet palkittiin Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuonna oikeusvaikuttajana. Lue alta Eero-Pekan ajatuksia luottamushenkilönä toimimisesta:

Millaisissa luottamustehtävissä toimit?

Olen toiminut Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsenenä tammikuusta 2014 lukien. Näiden vuosien aikana olen osallistunut mm. yli 60 hallituksen kokoukseen ja ollut tavanomaisten hallitustehtävien lisäksi laatimassa asianajajaliiton strategiaa vuosille 2015-2024, asianajajaliiton oikeusturvaohjelmaa vuosille 2017-2026 sekä järjestämässä 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Olen toiminut vuodesta 2014 myös Suomen Asianajajaliiton eettisen valiokunnan puheenjohtajana. Ennen nykyisiä tehtäviä toimin Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan jäsenenä, Asianajajaliiton hallituksen varajäsenenä ja eettisen valiokunnan jäsenenä. Lisäksi olen toiminut Asianajajaliiton suurimman paikallisosaston Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksessa 2011-2014. Olen ilmoittanut myös olevani kiinnostunut Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtajan tehtävästä, joten luottamustehtävät Asianajajaliitossa saattavat jatkua vielä pidempään.

Mikä merkitys luottamustoimilla on sinulle tai miten näet niiden merkityksen laajemmin?

Koen, että ammatilliset luottamustoimet Asianajajaliitossa ja sen osastoissa täydentävät hienolla tavalla tietämystä omasta alasta sekä ymmärrystä koko oikeudellisesta järjestelmästä. Luottamustoimet auttavat myös tutustumaan kollegoihin, mikä on erityisesti pienempien toimistojen asianajajille hyödyllistä. Asianajajaliitossa toimivat ovat mukana kehittämässä suomalaista oikeusvaltiota paremmaksi. Asianajaliitto ei ole edunvalvontajärjestö siinä mielessä, että se ajaisi asianajajien etuja. Asianajajaliiton tehtäviin kuuluu kuitenkin oikeusolojen kehittäminen ja asianajajat uskovat, että oikeusvaltion toimiessa hyvin, myös asianajajille riittää mielekästä työtä. Asianajaliitto toimii suurelta osin vapaaehtoisvoimin. Esimerkiksi kymmenet Asianajajaliiton vuosittain lainsäädäntöhankkeista antamat lausunnot syntyvät kaikki talkootyönä. Kollegat toimivat myös jäseninä lainsäädäntöhankkeita varten perustetuissa toimikunnissa ja käyvät säännöllisesti kuultavana eduskunnan valiokunnissa. Asianajajien asiantuntemus oikeuden loppukäyttäjää lähimpänä toimivana ammattilaisryhmänä arvostetaan korkealle, kiitos kollegoiden tekemän laadukkaan työn. Uusien kollegojen saaminen luottamustoimiin on asianajajaliiton toiminnan kannalta elintärkeää. Olen myös kannustanut kollegoita hakeutumaan luottamustehtäviin, ja ilokseni saanut monta innostumaankin tehtävistä.

Millaisista ominaisuuksista koet olevan hyötyä luottamushenkilönä toimimisessa?

Kiinnostus alaa ja oikeusjärjestelmää koskeviin asioihin yleisemmin on varmasti eduksi. Luottamustehtävissä joutuu ottamaan kantaa asioihin, jotka eivät ole välttämättä omassa arkisessa työssä tulleet tutuiksi. Hyvistä sosiaalisista taidoista on myös hyötyä, sillä luottamustoimet ovat ryhmätyötä kollegojen sekä muiden oikeudenhoidon toimijoiden kanssa.

Mitä haluaisit sanoa sinut palkinnon saajaksi nimenneille?

Haluan kiittää minua oikeusvaikuttajaksi äänestäneitä kollegoita. Huomionosoituksen saaminen yhteiseksi hyväksi tehdystä työstä tuntuu mukavalta.

«
»