Siirry sisältöön

Urakkasopimukset -kirjasta julkaistu uusi täydennetty 2. painos

Vuonna 2011 julkaistusta Urakkasopimukset – Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 -teoksesta on julkaistu uusi täydennetty 2. painos. AA, OTL Ville Laine Properta Asianajotoimisto Oy:stä on yksi kirjan kolmesta kirjoittajasta. Laineen lisäksi teoksen kirjoittajina ovat Antero Oksanen sekä Kim Kaskiaro. Teoksessa on käsitelty kattavasti Suomen urakkakäytäntöä ja kirja sisältää kommentaarin yleisesti käytettyihin YSE 1998 -ehtoihin. Uudessa painoksessa on muun muassa huomioitu lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, alan sopimusehtojen ja RT-korttien muutokset sekä tuore oikeuskäytäntö. Lainsäädännön muutoksia ovat esimerkiksi hankintalainsäädännössä tapahtuneet muutokset, tilaajavastuulain muutokset sekä indeksiehtojen käyttö. Urakkamuodoissa tapahtuneita muutoksia ovat esimerkiksi allianssimallin käyttöönotto sekä projektinjohtourakoinnin muutokset. Tuoretta oikeuskäytäntöä on huomioitu sekä KKO:n ratkaisuista että hovioikeustapauksista muun muassa urakoitsijan virhevastuun, lisä- ja muutostöiden sekä maksukyvyttömyystilanteiden osalta.

«
»