Siirry sisältöön

Työnantaja – näin vältyt kilpailukieltosopimusten turhilta kustannuksilta

Vireillä olevan lakimuutoksen on tarkoitus velvoittaa työnantajat maksamaan jatkossa työntekijöille korvausta kilpailukieltosopimuksista. Maksuvelvoite tulee koskemaan kaikkia työsuhteen kilpailukieltosopimuksia niiden kestosta riippumatta. Mihin toimenpiteisiin työnantajan on syytä ryhtyä, jotta tarpeettomilta kustannuksilta vältytään?

Valmisteilla olevan lakimuutoksen perusteella työntekijälle tulisi jatkossa maksaa aina korvausta kilpailukiellon ajalta. Mikäli kilpailukielto kestää enintään kuusi kuukautta, työntekijälle tulisi maksaa korvausta 40 prosenttia hänen tavanomaisesta palkastaan. Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, korvaus on 60 prosenttia työntekijän palkasta.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2022 ja sen jälkeen solmitut kilpailukieltosopimukset tulevat välittömästi korvausvelvollisuuden piirin. Vastaavasti 31.12.2021 mennessä solmituista kilpailukieltosopimuksista tulee siirtymäsäännöksen perusteella maksaa korvausta työntekijöille kilpailukiellon ajalta 1.1.2023 alkaen, jos kilpailukieltoso­pimusta ei ole irtisanottu tätä ennen.

Koska voimassa olevan lain perusteella enintään kuuden kuukauden kilpailukiellosta ei ole tarvinnut maksaa lainkaan korvausta, työnantajien ei ole toistaiseksi tarvinnut arvioida kilpailukieltosopimus­ten kustannusvaikutuksia. Erityisesti pitkäkestoisissa työsuhteissa työtehtävät ja tarpeet ovat saat­taneet muuttua ajan saatossa siten, ettei aiemmin solmitulle kilpailukieltosopimukselle ole nykyisin taloudellisia perusteita. Siten harkitsematon kilpailukieltosopi­musten käyttö voi lain voimaan tullessa johtaa merkittäviin tarpeettomiin kustannuksiin.

Työnantajan onkin syytä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin välttyäkseen turhilta ylimääräisiltä kustannuksilta jatkossa. Tätä silmällä pitäen olemme laatineet oheisen työnantajan muistilistan tar­peellisista toimenpiteistä:

  • Arvioi työsopimuspohjien ja rekrytointiprosessin päivittämistarve ja tee tarvittavat muutokset viipymättä
  • Selvitä voimassa olevien kilpailukieltosopimusten taloudellinen merkitys hyvissä ajoin ennen lakimuutosta
  • Arvioi aina erikseen onko kussakin uudessa työsuhteessa tarpeen sopia kilpailukiellosta tuleva korvausvelvollisuus huomioiden
  • Varmista loppuvuonna 2021 missä muodossa lopullinen lakimuutos tulee voimaan
  • Varmista hyvissä ajoin, miltä osin ennen 1.1.2022 solmituista kilpailukieltosopimuksista voidaan luopua
  • Irtisano kirjallisesti tarpeettomat kilpailukieltosopimukset riittävän aikaisin

Propertan työoikeusasiantuntijat keskustelevat mielellään kanssasi vireillä olevan lakimuutoksen vaikutuksista yrityksenne liiketoimintaan ja antavat käytännön vinkkejä eri tilanteisiin.

Jani Pitkänen

Osakas, asianajaja, varatuomari

040 575 8793
«
»