Siirry sisältöön

Propertalle voitto merkittävässä ennakkoratkaisuasiassa (KKO:2024:11)

Korkein oikeus (”KKO”) antoi 12.2.2024 merkittävän ennakkopäätöksen, jossa se vahvisti, että asianajotoimistolla ei ilman sopimusta ollut oikeutta käyttää entisen ns. nimiosakkaansa sukunimeä toiminimissään ja tavaramerkissään, kun nimiosakkaan työsuhde oli irtisanottu ja hänen osakkuutensa oli lakannut ja kun hän oli kieltänyt sukunimensä käyttämisen. Entisen nimiosakkaan sukunimen pysyttäminen asianajotoimiston nimessä oli KKO:n näkemyksen mukaan omiaan antamaan vaikutelman siitä, että hänellä olisi edelleen yhteyksiä kyseessä olevaan asianajotoimistoon. Näin ollen asianajotoimiston toiminimirekisteröinnit kumottiin ja rekisteröity tavaramerkki määrättiin menetetyksi. Kyseessä on merkittävä ennakkoratkaisu Suomessa.

Ennakkoratkaisullaan KKO muutti markkinaoikeuden (”MAO”) välituomion (MAO:H284/​2022) lopputuloksen. KKO vahvisti, että sukunimen tunnusmerkkioikeudellisen suostumuksen edellytyksiä ja voimassaoloa koskevan nimenomaisen sopimuksen puuttuessa on suostumuksen voimassaoloa arvioitava tapauskohtaisesti. Huomioon otetaan muun ohella suostumuksen antamisen aikaan vallinneet olosuhteet, osapuolten menettely toiminimeä elinkeinotoiminnassa hyödynnettäessä, toiminimen tunnettuuteen tehdyt markkinointi- ja muut panostukset, toiminimen hyödyntämisen ajallinen kesto, kulloinkin kysymyksessä olevan toimialan mahdolliset toiminimeä koskevat käytänteet sekä suostumuksen antamiseen nähden olennaisten olosuhteiden muutosten merkitys.

Edellä sanotun oikeusohjeen osalta KKO huomioi arviossaan muun ohella sen, että tilanne erosi olennaisesti sellaisesta tilanteesta, jossa asianajotoimistosta vapaaehtoisesti eronneen, sieltä eläköityneen tai kauan sitten edesmenneen osakkaan nimi jää osaksi asianajotoimiston toiminimeä. Käsillä ollessa tilanteessa asianajaja oli myös jatkanut sukunimensä käyttämistä oman uuden asianajotoimistonsa nimessä. Lisäksi Suomen Asianajajaliiton mallisopimuksen katsottiin puoltavan tulkintaa, että osakeyhtiömuotoisen asianajotoimiston nimeä muutetaan nimiosakkaan luopuessa osakkuudestaan. Näin ollen KKO katsoi, että asianajotoimiston toiminimi-, rinnakkaistoiminimi- ja aputoiminimirekisteröinnit oli kumottava, koska asianajajan suostumus sukunimensä käyttöön asianajotoimiston toiminimissä oli lakannut ja toiminimet olivat siten tulleet lainvastaisiksi. KKO katsoi, että asianajotoimiston toiminimirekisteröinnit saavat olla rekisterissä uuden toiminimen rekisteröitäväksi ilmoittamiseen tarvittavan kohtuulliseksi katsottavan 60 päivän ajan KKO:n ratkaisun antamisesta. Koska myös asianajotoimistolle rekisteröity tavaramerkki muodostui kumottavan toiminimen keskeisestä yksilöintiosiosta, KKO katsoi, että tavaramerkki oli tullut harhaanjohtavaksi niiden palveluiden alkuperän suhteen, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Tavaramerkkirekisteröinti nro 237984 määrättiin siten menetetyksi.

KKO:n ennakkoratkaisu korostaa sukunimen erityistä asemaa nimi- ja tunnusmerkkioikeuksia koskevassa lainsäädännössä. Se myös alleviivaa sopimusehtojen merkitystä erilaisiin olosuhdemuutoksiin varautumiseksi. Ns. nimiosakkaiden sukunimien mukaan nimettyjen asianajotoimistojen on syytä hallita sukunimien käyttöön liittyviä riskejä ennakolta tai vaihtoehtoisesti varautua nimi- ja tunnusmerkkimuutoksiin sukunimen käyttöä koskevan oikeusperusteen päättyessä.

Hanna-Maija Elo

Osakas, asianajaja, varatuomari, tavaramerkkiasiamies

040 561 4961
«
»