Siirry sisältöön

Properta edusti menestyksekkäästi Suomen Apteekkiyhtiöitä Keskoa vastaan verkkotunnusta koskevassa asiassa

Properta Asianajotoimisto Oy toimi Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n asiamiehenä asiassa, jossa Kesko Oyj pyrki saamaan itselleen verkkotunnuksen, joka oli rekisteröity Suomen Apteekkiyhtiöille jo vuonna 2017. Kun Kesko ei saanut ostettua verkkotunnusta tarjoamallaan pienellä summalla, vaati Kesko markkinaoikeutta kieltämään verkkotunnuksen käyttämisen vedoten tavaramerkkiin, jonka rekisteröintiä oli haettu yli kaksi vuotta verkkotunnuksen rekisteröintiä myöhemmin eli täysin aikaprioriteettiperiaatteesta poikkeavalla perusteella.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaan yksi peruste verkkotunnuksen poistamiselle on se, että tuomioistuin on lainvoimaisella päätöksellään kieltänyt tunnuksen käyttämisen, joten kieltopäätöksellä Kesko olisi voinut saada verkkotunnuksen rekisteröityä itselleen poistamisen jälkeen.

Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, ettei Kesko ollut näyttänyt toteen vaatimustensa perusteita ja hylkäsi kaikki Keskon vaatimukset.

Markkinaoikeusprosessin yhteydessä kävi ilmi, että Keskon IP-osoitteesta oli vierailtu Suomen Apteekkiyhtiöiden sivuilla käyttäen riidan kohteena olevaa verkkotunnusta viikkoa ennen kuin Kesko oli tehnyt hakemuksen saman tunnuksen rekisteröimisestä tavaramerkiksi itselleen. PRH:ssa on vireillä mitätöintivaatimus, jossa tullaan ratkaisemaan, aiheuttaako tällainen tietoisuus verkkotunnuksesta sen, että tavaramerkkiä katsotaan haetun vilpillisessä mielessä. Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä aikaisempi tietoisuutta koskeva säännös, joka edellytti aikaisemman tunnuksen olleen käytössä tavaramerkkinä, muuttui yleisluontoisempaan käsitteeseen vilpillinen mieli. Lainsäädäntö ei siten enää rajaa pois sitä, etteikö tietoisuus myös aikaisemmasta verkkotunnuksesta voisi saada aikaan vilpillistä mieltä.

Kukka Tommila

Osakas, asianajaja, tavaramerkkiasiamies

040 580 5101
«
»