Siirry sisältöön

Ennakkoratkaisu hakusanamainonnan maantieteellisestä ulottuvuudesta

Euroopan unionin tuomioistuin ohjeistaa tuoreessa ennakkoratkaisussaan, milloin kansallisella tuomioistuimella on toimivalta, kun tavaramerkkiä on loukattu Googlen hakusanamainonnassa.

Euroopan unionin tuomioistuimen (”EUT”) tuore ennakkoratkaisu (C‑104/22) liittyy markkinaoikeudessa vireillä olevaan EU-tavaramerkin loukkausta koskevaan tavaramerkkiriitaan (MAO:2020/29). Asiassa kantajana on suomalainen Lännen MCE Oy ja vastaajina samaan konserniin kuuluvat Berky GmbH ja Senwatec GmbH & Co. KG, joiden kotipaikka on Saksassa. Riita koskee kantajan tavaramerkin käyttöä vastaajien ruoppauskoneiden markkinoinnissa. Properta toimii asiassa kantajan asiamiehenä.

Vastaajat olivat käyttäneet kantajan rekisteröityä EU-tavaramerkkiä nro 003185758 WATERMASTER ilman suostumusta hakusanamainonnassa google.fi-verkkosivustolla. Lisäksi kantajan tavaramerkkiä oli käytetty muun muassa Flickr-kuvanjakopalvelun avainsanana, minkä seurauksena linkki siihen näkyi ns. luonnollisissa hakutuloksissa. Google-mainonnassa tavaramerkkiä käytettiin vastaajien verkkosivuille johtavassa mainoksessa. Verkkosivuilla ei mainittu erikseen Suomea vastaajan koneiden nimenomaisena toimitusmaana. Ennakkoratkaisuasiassa oli kyse siitä, katsotaanko loukkaustoimen tapahtuneen Suomessa siten, että markkinaoikeus on toimivaltainen käsittelemään asian.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen mukaan EU-tavaramerkin loukkausta koskeva menettely voidaan ensisijaisen, vastaajan kotipaikan mukaisen jäsenvaltion lisäksi käsitellä sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut (125 artiklan 5 kohta).

Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja on lähtenyt siitä, että kun mainos on esitetty suomalaisella google.fi-verkkosivustolla, se on tarkoitettu suomalaisille kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille, minkä seurauksena kantajalla on oikeus nostaa kanne markkinaoikeudessa. Vastaajat puolestaan katsovat, ettei loukkaus ole tapahtunut Suomessa, eikä markkinaoikeudella ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Vastaaja on vedonnut siihen, ettei se ole maininnut omalla verkkosivullaan Suomea tuotteidensa toimitusmaana. Markkinaoikeus arvioi, etteivät tulkintaohjeet ole yksiselitteiset ja pyysi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua loukkauksen maantieteellisen ulottuvuuden arvioinnissa.

Ennakkoratkaisussa viitattiin ensinäkin aikaisempaan EUT:n ratkaisuun (C‑172/18 ’AMS Neve’), jossa vahvistettiin, että valittavana on useita vaihtoehtoisia oikeuspaikkoja ja että EU‑tavaramerkin haltijalla on mahdollisuus halutessaan nostaa kohdennettuja kanteita, joista kukin koskee vain yhdessä jäsenvaltiossa tehtyjä loukkaustoimia.

Lisäksi EUT katsoi, että sen arvioiminen, mikä on ”jäsenvaltio, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut”, on sidoksissa loukkaukseen syyllistyneen aktiiviseen toimintaan. Aktiiviseksi toiminnaksi on katsottava se, että yritys laittaa maksullisen mainoksen toisen jäsenvaltion kansallista verkkotunnusta käyttävään hakukoneeseen. Tämän katsotaan antavan kyseisessä jäsenvaltiossa olevalle erityiselle kohdeyleisölle mahdollisuuden päästä osalliseksi sen tavaroita koskevasta tarjonnasta. Tällaista maksullista mainontaa on siis pidettävä riittävänä liittymäkohtana jäsenvaltioon, jonka yleisölle esittäminen on näin kohdennettu. EUT vahvisti, ettei sillä ole merkitystä, ettei mainostaja nimenomaisesti ja yksiselitteisesti mainitse tätä jäsenvaltiota niiden alueiden joukossa, joille kyseiset tavarat voitaisiin toimittaa.

Näin ollen EUT vahvisti ennakkoratkaisullaan, että EU-tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa markkinaoikeus on toimivaltainen, mikäli loukkaustoimiksi väitetyt mainokset ovat näkyneet Suomen kansallista ylätason verkkotunnusta käyttävässä hakukoneessa eli internetsivustolla google.fi. EUT vahvisti myös eron maksettujen mainosten ja luonnollisesta indeksoinnista syntyneiden hakutulosten välillä. Toimivalta ei nimittäin synny pelkästään siitä, että linkki loukkaavan tavaramerkin sisältämälle sivulle tuli esiin google-.fi sivuston luonnollisissa hakutuloksissa. Luonnollisten hakutulosten osalta tulee ilmetä lisäksi muita seikkoja, joilla voidaan osoittaa, että kohteena on ollut Suomeen sijoittautunut yleisö. Ennakkoratkaisu selkeyttää EU-tavaramerkkien haltijoiden oikeutta viedä kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi maksullisessa hakusanamarkkinoinnissa tapahtunut tavaramerkinloukkaus, kun tavaramerkin haltijan ei tarvitse osoittaa muuta linkkiä kyseiseen maahan. Ennakkoratkaisu toivottavasti toimii myös varoittavana esimerkkinä niille, jotka edes harkitsevat kilpailijoiden tavaramerkkien hyödyntämistä hakusanamarkkinoinnissaan.

Kukka Tommila

Osakas, asianajaja, tavaramerkkiasiamies

040 580 5101
«
»