Siirry sisältöön

Emilia Lasanen edusti Luhta-konsernia onnistuneesti markkinaoikeudessa

Markkinaoikeus hylkäsi 5.4. antamallaan ratkaisulla Luhta-konsernia vastaan esitetyt kuluttaja-asiamiehen vaatimukset kokonaisuudessaan.

Kyseessä oli vertailuhintamarkkinointia ja erityisesti vertailuhinnan esittämisen sallittua kestoa koskenut oikeudenkäynti. Markkinaoikeus katsoi antamassaan päätöksessään, ettei markkinoinnissa ollut käytetty perusteettomia vertailuhintoja, vaan tuotteiden tosiasiallisia alkuperäisiä myyntihintoja. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, ettei kausiluonteisessa tuotteessa alkuperäisen myyntihinnan esittäminen alennetun hinnan rinnalla tullut harhaanjohtavaksi kahden kuukauden jälkeen hinnanalennuksesta. Päinvastoin, markkinaoikeus katsoi vielä erikseen, että vertailuhinnan esittäminen oli perusteltua myös tämän jälkeenkin. Lisäksi se totesi, että itseasiassa kyseisellä vertailuhintatiedolla oli kuluttajille merkitystä, koska se kertoo selvästi tuotteen aikaisemman hintatason ja saadun edun määrän. Kuluttajien ymmärrys hintamerkinnöistä osoitettiin oikeudenkäynnin aikana.

Päätöstä voidaan pitää tärkeänä etenkin kausivaihteluihin perustuvan muoti/urheilukaupan sesonkituotteiden osalta, koska alkuperäinen myyntihinta on esitetty muotikaupan alalla yleensä tuotteessa koko sen myynnin elinkaaren ajan aina ensimmäisestä alennusmyynnistä poistomyyntiin saakka. Alennettua hintaa verrataan tällöin aina alkuperäiseen myyntihintaan, eli lähtöhintaan.

Propertan asianajaja Emilia Lasanen toimi asiassa johtavana lakimiehenä Luhta-konsernissa koko tuomioistuinprosessin ajan.

Ratkaisu (ei vielä lainvoimainen) on luettavissa markkinaoikeuden verkkosivulla.

«
»