Siirry sisältöön

Uusi tavaramerkkilaki tulee voimaan 1.5.2019

Tasavallan presidentti on tänään 26.4.2019 vahvistanut uuden tavaramerkkilain ja laki tulee voimaan jo 1.5.2019.

Vanhojen tavaramerkkien haltijoiden kannalta tarkkuutta vaativin muutos on se, että vanhoja tavaraluetteloja tullaan seuraavan uudistamisen jälkeen tulkitsemaan niiden sanamuodon mukaisesti. Tähän saakka ns. luokkaotsikon käsittävien tai pelkän luokkanumeron sisältävien rekisteröintien on katsottu käsittävän kaikki kyseiseen luokkaan hakemushetkellä kuuluneet tavarat tai palvelut. Tällaisten tavaramerkkien haltijoiden on seuraavan uudistamisen yhteydessä toimitettava uusi luettelo, mikäli he haluavat lisätä uusia nimikkeitä, jotka eivät sisälly luokkaotsikon sanamuodon alle.

Uusi laki vaikuttaa tavaramerkkien suoja-alaan siten, että 1.5.2019 jälkeen haettujen mustavalkoisten merkkien ei katsota enää kattavan kaikkia värimuunnelmia, vaan ainoastaan merkin esitetyssä mustavalkoisessa muodossaan. Vanhojen merkkien suoja säilyy ennallaan eli niiden katsotaan edelleen kattavan merkin kaikissa eri värimuunnoksissa.

Tavaramerkkien menettäminen tai mitätöinti sekä toiminimen kumoaminen on mahdollista jatkossa saattaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) käsiteltäväksi hallinnollisessa menettelyssä. Erityisesti yksinkertaisissa ja selkeissä tapauksissa tämä tulee olemaan huomattavasti nykyistä oikeudenkäyntimenettelyä kevyempi, edullisempi ja toivottavasti myös nopeampi tapa saada päätöksiä. Uuden lain myötä tulee mahdolliseksi kumota toiminimi osittain, mikäli sitä ei ole käytetty koko toimialalle. Tämän odotetaan helpottavan tilanteita, joissa laajalti rekisteröity, mutta käytännössä täysin eri toimialalla toimiva toiminimi muodostaa esteen tavaramerkkihakemukselle.

Rekisteröitävän tavaramerkin ei välttämättä tarvitse enää olla graafisesti esitettävissä, mikä laajentaa mahdollisuuksia rekisteröidä esimerkiksi multimediamerkkejä. Ulkomaisia hakijoita ilahduttaa se, että tavaraluettelo voi jatkossa olla englanniksi, jolloin säästytään käännösongelmilta. Käsittelykielenä on kuitenkin edelleen joko suomi tai ruotsi.

Jatkossa tavaramerkkihakemuksen ja uudistamisen voi tehdä ainoastaan sähköisesti. PRH tulee ottamaan 2.5.2019 käyttöön päivitetyt sähköiset palvelut, joilla mahdollistetaan sujuvampi sähköinen asiointi myös välipäätös- ja väitetilanteissa.

Kukka Tommila

Osakas, asianajaja, tavaramerkkiasiamies

040 580 5101
«
»