Siirry sisältöön

Asunto-osakeyhtiölaki -kirjasta julkaistu uusi täydennetty 4. painos

Asunto-osakeyhtiölaki -kirjasta on julkaistu uusi täydennetty 4. painos. Uudistettu painos tarjoaa yksissä kansissa asunto-osakeyhtiölain soveltamisen kannalta keskeisen ajantasaisen tiedon sekä päivitetyt säännökset. Teos kattaa myös isännöitsijäntodistusta koskevan asetuksen sekä elokuuhun 2019 mennessä julkaistun valitustuomioistuinten relevantin oikeuskäytännön sekä muun oikeuskirjallisuuden tulkinnat ja suositukset, jotka ovat olennaisia asunto-osakeyhtiölain soveltamisen kannalta. Uudessa painoksessa on panostettu erityisesti käytännön kannalta tarpeellisiin tulkintaohjeisiin ja suosituksiin sekä muiden esittämien tulkintojen ja suositusten arviointiin.

Kirjaa kirjoittamassa ollut Timo A. Järvinen toimii asianajajana ja osakkaana Properta Asianajotoimisto Oy:ssä. Myös kirjoittaja Tapio Nevala toimii Properta Asianajotoimisto Oy:ssä – molemmat ovat erittäin kokeneita asuntojen kiinteistöoikeudellisiin kysymyksiin erikoistuneita juristeja. Järvisen ja Nevalan lisäksi teosta on ollut kirjoittamassa Jyrki Jauhiainen, joka työskentelee lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä.

«
»