Siirry sisältöön

Uusi tietosuojalaki voimaan 1.1.2019

Vaikka EU:n yleistä tietosuoja-asetusta eli GDPR:ää alettiin soveltaa jo 25.5.2018, on sitä täydentävää uutta kansallista tietosuojalakia saatu odottaa. Nyt on viimein varmistunut, että uusi tietosuojalaki tulee voimaan 1.1.2019. Samalla kumotaan vanha henkilötietolaki.

Tietosuojalaki täydentää muutamilta osin GDPR:ää ja muun muassa antaa tietosuojavaltuutetulle kansallisen valvontaviranomaisen valtuudet. Seuraamusmaksut henkilötietolainsäädännön rikkomisesta määrää kollegio, jonka muodostaa tietosuojavaltuutetun lisäksi kaksi apulaistietosuojavaltuutettua.

Tietosuojalaissa myös asetetaan Suomeen GDPR:n oletusikärajaa alempi ikäraja lapsen määritelmälle. Suomessa jo 13-vuotiaat voivat itse antaa tietoyhteiskunnan palveluiden yhteydessä suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.

«
»