Siirry sisältöön

Uusi tavaramerkkilaki tulossa voimaan ensi vuonna

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus on loppusuoralla ja hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 201/2018 vp) 18.10.2018 koskien tavaramerkkilain kokonaisuudistusta.

Tavoitteena on uusi tavaramerkkilaki, jonka avulla pannaan täytäntöön uusi tavaramerkkidirektiivi ja jolla korvataan myös vanha yhteismerkkilaki. Uuden tavaramerkkilain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuonna 2019. Samalla ratifioidaan Singaporen sopimus, jonka säädökset koskevat erityisesti hakemusmenettelyn käytänteitä.

Keskeisiä muutoksia ehdotetussa uudistuksessa:

Uusi tavaramerkin menettämis- tai mitätöintimenettelysekä toiminimen hallinnollinen kumoamismenettely tuovat vaihtoehdon tuomioistuinmenettelylle erityisesti yksinkertaisissa ja selkeissä tapauksissa. Näin ollen tietyissä tilanteissa voidaan päästä eroon esteenä olevista vanhoista rekisteröinneistä pienemmillä kustannuksilla ja toivottavasti myös nopeammin. Hallinnollinen menettely on usein käyttökelpoinen sellaisessa tilanteessa, jossa esteenä oleva tavaramerkki tai toiminimi ei enää ole käytössä. Mikäli asiaan liittyy muita vaatimuksia tai riita, on asia jatkossakin vietävä markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Toiminimien osalta ehdotetaan, että toiminimi voidaan kumota myös osittain eli toimialan käyttämätön osa voidaan poistaa rekisteristä. Tähän asti toiminimi on ollut mahdollista kumota ainoastaan, jos se ei ole ollut lainkaan käytössä. Lisäksi toiminimen haltijan tulisi tietyin edellytyksin osoittaa tavaramerkkiä koskevissa väite- ja mitätöintimenettelyissä toiminimensä tosiasiallisen käytön laajuus.

Rikosperusteisia seuraamuksia täsmennetään siten, että teollisoikeusrikosta, tavaramerkkirikkomusta ja mallioikeusrikkomusta koskevat säännökset kattavat jatkossa myös Euroopan unionin laajuisten oikeuksien loukkaustilanteet. Nykyisin säännökset ovat koskeneet vain kansallisia oikeuksia, joten muutos on positiivinen ja hyvin odotettu.

Vanhojen tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelojen suoja-alan tulkintaa ehdotetaan rajoitettavaksi sanamuodon mukaiseksi. Ennen 1.10.2012 haetuissa tavaramerkeissä on voitu käyttää mainintaa pelkästään suojan kohteena olevasta luokasta tai ns. luokkaotsikkoa, joiden on tulkittu käsittävän laajasti kaikki kyseiseen luokkaan hakemushetkellä kuuluneet tavarat ja palvelut. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös näitä rekisteröintejä tullaan jatkossa tulkitsemaan niiden sanamuodon mukaisesti. Nykyinen, laajempi tulkinta pysyy voimassa siihen saakka, kunnes rekisteröinti tulee seuraavan kerran uudistettavaksi. Näiden rekisteröintien haltijat saavat täsmentää tavaraluetteloita luettelemalla ne tavarat tai palvelut, joiden he haluavat jatkossa olevan suoja-alan piirissä. Täsmennysilmoitus tulisi toimittaa PRH:lle viimeistään sinä päivänä, kun tavaramerkin voimassaoloa koskea uudistamishakemus laitetaan vireille ensimmäisen kerran tämän lain voimaantultua.

«
»