Siirry sisältöön

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat voimaan 1.4.2018

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on laadittu varmistamaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:

  • Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
  • Tehokas liikennejärjestelmä
  • Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
  • Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
  • Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Alueidenkäyttötavoitteiden avulla halutaan vähentää yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvata luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parantaa elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Uusissa tavoitteissa ovat vahvasti esillä myös sopeutuminen ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.

Kaikki tavoitteet koskevat koko maata eikä alueellisia erityistavoitteita enää ole. Tavoitteet on huomioitava kaavoituksessa niin maakuntatasolla kuin kuntien yleis- ja asemakaavoituksessakin.

«
»