Siirry sisältöön

Tavaramerkin haltijalla on aina tuotevastuu

EU-tuomioistuin on vahvistanut Suomen korkeimman oikeuden pyytämällä ennakkoratkaisulla, että tuotteessa esiintyvän tavaramerkin haltija on tuotevastuulain mukaisessa vastuussa tuotteen aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, onko merkinhaltija osallistunut käytännössä tuotteen valmistamiseen tai markkinointiin.

Asiassa oli riidatonta, että tuotteen oli valmistanut tavaramerkin PHILIPS haltijan tytäryhtiö. KKO katsoi olevan tulkinnallisesti epäselvää, milloin tavaramerkin haltija on tuotevastuulain nojalla vastuussa sen tavaramerkillä varustetun tuotteen aiheuttamasta vahingosta. KKO pohti, edellytetäänkö tavaramerkillä varustamisen ohella joitakin muita kriteerejä, jotta tavaramerkin haltijan katsotaan esiintyneen tuotteen valmistajana. Lainsäädännön mukaan tuotevastuu koskee jokaista tuotantoon osallistuvaa ”valmistajaa” ja ennakkoratkaisulla täsmennettiin sitä, millä edellytyksillä tavaramerkin haltijaa pidetään ”valmistajana”.

EUT vahvisti ennakkoratkaisullaan, että tuotevastuulainsäädännössä tarkoitettu valmistajan käsite ei edellytä, että se, joka on varustanut tuotteen tai sallinut sen varustamisen nimellään, tavaramerkillään tai muulla erottuvalla tunnuksellaan, myös jollakin muulla tavalla esiintyy tuotteen valmistajana. Tuotteen valmistajana pidetään siten aina automaattisesti ja ilman mitään lisäedellytyksiä sitä, jonka tavaramerkki esiintyy tuotteessa.

Tavaramerkin haltijan ei siis tarvitse käytännössä osallistua tuotteen valmistusprosessiin millään tavalla, vaan pelkkä tuotteeseen laitetun tavaramerkin omistusoikeus synnyttää vastuun tuotteen turvallisuudesta ja korvausvastuun tuotteen aiheuttamista vahingoista.

Tavaramerkkien haltijoiden on syytä ottaa tämä huomioon myöntäessään kolmansille osapuolille käyttöoikeuksia tavaramerkkeihinsä. Lisenssinantajan on varauduttava siihen, että jos tuote aiheuttaa vahinkoa, korvausvaatimukset voidaan aina kohdistaa tavaramerkin haltijaan.

EU-tuomioistuimen ratkaisu asiassa C‑264/21 löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kukka Tommila

Osakas, asianajaja, tavaramerkkiasiamies

040 580 5101
«
»