Siirry sisältöön

Mennyt vuosi 2019 toi positiivisia muutoksia tunnusmerkkisääntelyyn

Mennyt vuosi toi mukanaan useita positiivisia muutoksia tunnusmerkkisääntelyyn. Pitkän odotuksen jälkeen Suomessa astui toukokuussa voimaan uusi tavaramerkkilaki, jonka ansiosta käyttöön saatiin muun muassa uusi hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenettely sekä monia muita nykyaikaisia parannuksia tavaramerkkejä koskeviin menettelyihin. Tavaramerkkejä voidaan jatkossa hakea myös muussa kuin graafisessa muodossa, joka helpottaa esimerkiksi äänimerkkien tai liikkuvan kuvan esittämistä. Lisäksi uusi sääntely helpottaa myös käyttämättömien tavaramerkkien ja jatkossa myös käyttämättömien toiminimien poistamista rekisteristä. Toisaalta lainsäädäntömuutosten myötä vanhojen rekisteröintien suoja-ala on vaarana supistua, mikäli rekisteröinteihin ei tehdä täsmennyksiä tavara- ja palveluluetteloihin ennen kuin rekisteröinti seuraavan kerran uudistetaan.

Kansainvälisellä tavaramerkkirintamallakin tapahtui positiivista kehitystä, kun kauan odotetut Kanada, Brasilia ja Malesia liittyivät mukaan Madrid-järjestelmään. Madrid-järjestelmän kautta haettujen kansainvälisten tavaramerkkien määrä ylitti viime vuonna jo peräti 1.5 miljoonan rajan.

Suomalaisten tavaramerkkien suoja-ala tarkastettava ennen seuraavaa uudistusta

Uuden tavaramerkkilain myötä on jatkossa oltava erityisen tarkka tavaramerkkirekisteröintejä uudistaessa. Uusi tavaramerkkilaki supistaa sellaisten vanhojen tavaramerkkien suoja-alaa, jotka on haettu ennen 1.10.2012 kaikille tavaroille tai luokkaotsikkoa käyttäen.

Nykyisen tulkintakäytännön mukaan uudemmat tavaramerkkirekisteröinnit kattavat ainoastaan kirjaimellisesti ne tavarat ja palvelut, jotka rekisteröinnissä on lueteltu. Myös vanhoja rekisteröintejä tullaan tulkitsemaan tämän käytännön mukaisesti seuraavan uudistuksen jälkeen. Vanhojen tavaramerkkirekisteröintien haltijoilla on mahdollisuus täsmentää tavaraluetteloa lisäämällä luetteloon sellaisia tuotteita ja palveluita, joille suojaa halutaan jatkossakin. Täsmennys tulee tehdä ennen seuraavan uudistushakemuksen vireille laittoa. Näin vältytään mahdollisilta oikeudenmenetyksiltä, kun vanhoja rekisteröintejä aletaan tulkita suppeammin.

Lue lisää uuden lain tuomista muista keskeisistä muutoksista PRH:n verkkosivuilta: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/uusi_tavaramerkkilaki_2019.html

Uusia maita kansainväliseen tavaramerkkijärjestelmään

Tavaramerkkien suojaamiseen on käytettävissä myös erilaisia kansainvälisiä järjestelmiä. Yksi niistä on kansainvälinen tavaramerkkijärjestelmä (Madrid-järjestelmä), jonka avulla voi kustannustehokkaasti hakea suojaa useammassa maassa samanaikaisesti. Järjestelmään liittyi vuonna 2019 kolme jo kauan odotettua maata: Brasilia, Kanada ja Malesia. Nämä ovat suosittuja markkina-alueita myös suomalaisille yrityksille. Järjestelmään liittyi 2019 myös pienempi maa Samoa, jonka jälkeen järjestelmän piirissä on jo 122 maata. Järjestelmää hallinnoi WIPO (World Intellectual Property Organization).

Lue lisää järjestelmästä WIPO:n verkkosivuilta: https://www.wipo.int/madrid/en/

Sassa Svahn

EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies

044 011 1105
«
»