Siirry sisältöön

Kilpailukieltosopimusten käyttöön odotettavissa tiukennuksia

Kolmikantatyöryhmä sai keväällä valmiiksi luonnoksen lakimuutoksista, joilla on tarkoitus rajoittaa työsuhteisiin liittyvien kilpailukieltosopimusten käyttöä. Ehdotettujen lakimuutosten lausuntokierros päättyi toukokuussa ja asian käsittelyä jatketaan syksyllä. 

Kilpailukieltosopimusten perusteisiin eikä kestoon esitetä muutoksia. Kilpailukieltosopimus voitaisiin jatkossakin solmia erityisen painavasta syystä ja lähtökohtaisesti enintään yhdeksi vuodeksi.

Merkittävin muutosehdotus koskee kilpailukieltosopimuksesta työntekijälle maksettavaa kompensaatiota. Nykyisen lainsäädännön perusteella kuuden kuukauden tai sitä lyhyemmästä kilpailukiellosta ei tarvitse maksaa työntekijälle korvausta ja tätä pidemmästä kilpailukiellosta tulee suorittaa kohtuullinen korvaus. Kohtuullisen korvauksen määrää ei ole laissa täsmennetty ja säännöksen epämääräisyys onkin jättänyt työsuhteen osapuolille tietyn sopimusvapauden.

Työryhmän ehdotuksen mukaan kilpailukieltoon sidotulle työntekijälle tulisi jatkossa maksaa aina korvausta. Mikäli kilpailukielto kestää enintään kuusi kuukautta, työntekijälle tulisi maksaa korvausta 40 prosenttia hänen tavanomaisesta palkastaan. Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, korvaus on 60 prosenttia työntekijän palkasta.

Korvaus tulisi maksaa työntekijälle kilpailukiellon aikana. Maksupäivä olisi sama kuin työsuhteen aikainen palkanmaksupäivä, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin sovittaisi.

Lisäksi työryhmä esittää, että korvauksen vastapainona työnantajalla olisi oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus. Mikäli työnantaja irtisanoo kilpailukieltosopimuksen, työntekijä ei ole oikeutettu korvaukseen kilpailukieltosopimuksen irtisanomisajan päätyttyä. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan olisi enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Aika näyttää minkä sisältöisiä muutokset lopulta ovat.

Jani Pitkänen

Osakas, asianajaja, varatuomari

040 575 8793
«
»