Siirry sisältöön

Immateriaalioikeudet – mitä hyötyjä yritystoimintaan?

Tässä artikkelisarjassa perehdytään syksyn webinaarien teemoihin. Kävimme syksyn ensimmäisessä webinaarissa läpi IPR-asioiden perusteita yritystoimijoiden näkökulmasta.

Aineettomalla omaisuudella hallitaan riskejä ja kasvatetaan arvoa

Kaikilla yrityksillä on aineetonta omaisuutta. Yksinkertaisimmillaan kyse on omien yritystunnusten ja aineettomien oikeuksien käyttömahdollisuuksien varmistamisesta. Aineeton omaisuus voi myös nostaa yrityksen arvoa olennaisesti. Monien kansainvälisten konsernien liiketoiminnan arvosta yhä suurempi osa perustuu nimenomaan aineettomaan omaisuuteen. Myös pienempien yritysten arvoon aineettomalla omaisuudella on vaikutusta, mikä saattaa tulla ilmi esimerkiksi liiketoimintakauppojen yhteydessä, sijoittajien kanssa neuvoteltaessa tai yrityksen exit-valmisteluita tehtäessä.

Aineettoman omaisuuden arvoa voi kasvattaa erilaisin keinoin ja sitä voi suojata esimerkiksi rekisteröimällä immateriaalioikeuksia. Immateriaalioikeuksia ovat mm. tavaramerkit, mallioikeudet, patentit, toiminimet ja tekijänoikeudet. Näiden lisäksi on syytä huomioida myös esimerkiksi verkkotunnukset ja liikesalaisuudet.

Immateriaalioikeudet tuottavat omistajalleen yksinoikeuksia, kuten kielto-oikeuden sekä oikeuden myöntää lisenssejä. Rekisteröimällä tavaramerkin voi suhteellisen turvallisesti käyttää tunnusta ilman pelkoa siitä, että vahingossa loukkaisi muiden oikeuksia. Jos puolestaan jokin toinen taho tai kilpailija tulee markkinoille liian samankaltaisella tunnuksella, voi sellaisen käytön kieltää. Lisäksi lisensiointi saattaa mahdollistaa uusia tulovirtoja.

Immateriaalioikeudet suojaavat tuotekehityksen tuloksia ja turvaavat saavutettuja kilpailuetuja. Aina jotain uutta luodessa tai uuden idean syttyessä (oli sitten kyse uudesta nimestä, laajentumisesta uusille markkinoille, uusista henkilökuvista verkkosivuille, uudesta brändi-ilmeestä, tai mistä vain) on hyvä muistaa ideoihin mahdollisesti liittyvien immateriaalioikeuksien tunnistaminen ja sopimusoikeudelliset seikat. Rekisteröintimahdollisuuksien selvittäminen ja suojaussuunnitelmien laadinta on syytä tehdä aina ennen kuin uusia ideoita julkistaa.

Miksi pelkkä toiminimi ei riitä?

Yrityksen toimintaympäristö, tulevaisuuden suunnitelmat, toimiala sekä maantieteelliset markkina-alueet vaikuttavat siihen, minkälainen on järkevä suojausstrategia. Osalle yrityksistä sopimukset ja liikesalaisuudet muodostavat tärkeimmän osa-alueen ja osalle taas lisensointi ja patentit. Toisille puolestaan tavaramerkit tai muotoilun suojaaminen ovatkin keskeisimmät. Olennaista on, että valittavat suojaustoimet vastaavat ja tukevat yrityksen tavoitteita ja muita liiketoiminnan strategioita pitkällä tähtäimellä.

Vain hyvin harvoin pelkkä toiminimi riittää suojaamaan käytettyjä tunnuksia. Pelkkä toiminimi ei välttämättä estä kolmansia osapuolia rekisteröimästä identtistä tai samankaltaista tunnusta edes Suomessa, saati EU-tavaramerkkinä. Rekisteröintikäytännössä ei ole vaadittu yhtä suurta eroavaisuutta aikaisempiin toiminimiin verrattuna kuin mitä vaaditaan suhteessa aikaisempiin tavaramerkkeihin. Siten hyvinkin samankaltainen tavaramerkki tai toiminimi saatetaan hyväksyä rekisteröitäväksi toiminimen rinnalle.

Jo pelkkä suomalainen tavaramerkki antaa merkittävää lisäsuojaa suomalaiselle yritykselle ja estää pahimmat ongelmat. Suoja kuitenkin rajoittuu Suomen rajojen sisäpuolelle. Siksi ulkomaille laajentuessa on syytä pitää huoli myös siitä, että tavaramerkit rekisteröidään kaikilla tarvittavilla markkina-alueilla, jotta varmistetaan mahdollisuus käyttää samaa tunnusta kaikissa maissa. EU-tavaramerkkirekisteröinti on tehokas ja järkevä suojamuoto, jos toimintaa on tarkoitus laajentaa muihin EU-maihin lähivuosina.

Miten oikeuksia tulisi käyttää?  

Rekisteröityjä oikeuksia tulee myös käyttää oikeaoppisesti rekisteröidyssä muodossa ja rekisteröinnin kattamien tuotteiden ja palveluiden tunnuksena. Jos tavaramerkkiä tai toiminimeä ei ole 5 vuoden aikana käytetty, rekisteröinti voidaan tietyissä tilanteissa kumota. Toisaalta, jos tavaramerkkiä käytetään väärällä tavalla ja siitä muodostuu yleissana, tavaramerkki vesittyy ja yksinoikeuden menettää.

Oikeuksista tulee pitää huoli myös sopimuksissa. IPR-oikeuksista on hyvä sopia myös esim. työsopimuksissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävissä sopimuksissa, jotta varmistetaan esimerkiksi tekijänoikeuksien siirtyminen yritykselle.

Myös omien oikeuksien valvonta on tärkeää. On aina parempi, mitä aikaisemmin saadaan tietoa siitä, jos joku toinen suunnittelisi markkinoille tuloa liian samankaltaisella tavaramerkillä. Joskus voi olla myös hyödyllistä seurata mitä kilpailijat suojaavat. Tällaisiin valvontapalveluihin on saatavilla tietokonepohjaisia palveluita, jolloin ajankäytön ja kustannusten puolesta valvontaa on mahdollista tehdä hyvin tehokkaasti.

Kaikkiin loukkauksiin on aina syytä puuttua nopeasti, tapauskohtaisesti sopivimmalla tavalla.

Tärkeimpänä muistisääntönä aamun webinaarista:

On hyödyllistä tunnistaa omassa toiminnassa ne seikat, jotka erottavat yrityksen muista toimijoista ja mitä ei haluta muiden toimijoiden ja kilpailijoiden käyttävän. Onko nimi tarpeeksi erottuva ja muistiin painuva? Onko visuaalinen ilme omalaatuinen ja halutaanko siihen varmistaa yksinoikeus? Oli sitten kyse visuaalista seikoista, teknisistä innovaatioista tai työntekijöiden osaamisesta, kaikki erottavat tekijät ovat niitä asioita, joiden suojausmahdollisuuksia kannattaa selvittää ja harkita. Harva yritys onnistuu erottumaan kilpailijoistaan tehokkaasti pelkästään toiminimen avulla – ja yhä useammissa tilanteissa pelkkä toiminimi ei anna yritystoimintaan tarpeeksi kattavaa immateriaalioikeudellista suojaa.

Kukka Tommila

Osakas, asianajaja, tavaramerkkiasiamies

040 580 5101
Sassa Svahn

EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies

044 011 1105
«
»