Siirry sisältöön

BREXIT – vaikutukset EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusrekisteröinteihin

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (UK) eroaminen Euroopan unionista vaikuttaa myös EU-tavaramerkkeihin ja -mallioikeuksiin, joiden suoja ei jatkossa enää kohdistu Iso-Britanniaan ja Pohjois-Irlantiin. Erosopimuksen mukaisesti siirtymäaikana EU:n lainsäädäntöä sovelletaan kuitenkin UK:ssa myös EU-tavaramerkki- ja -mallioikeuksiin. Tämän seurauksena 31.1.2020 ei vielä tapahdu muutoksia, vaan vasta siirtymäajan päättyessä.

Rekisteröidyt EU-tavaramerkki- ja -mallioikeudet

EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusrekisteröinnit tullaan automaattisesti ja ilman virallisia maksuja muuntamaan UK:n tavaramerkkiviraston toimesta uusiksi kansallisiksi rekisteröinneiksi siirtymäajan jälkeen. Ainoastaan, jos oikeudenhaltija ei halua jatkaa suojan voimassaoloa UK:ssa ja tekee siitä nimenomaisen pyynnön, muuntoa ei toteuteta. Muuntaminen koskee myös kansainvälisiä (Madrid / Hague) rekisteröintejä, jotka on hyväksytty voimaan EU:ssa. On kuitenkin huomioitava, että nämäkin muunnetaan kansallisiksi UK-rekisteröinneiksi, joten niitä ei enää sen jälkeen voi uudistaa tai hallinnoida kansainvälisen järjestelmän kautta.

Hakemusvaiheessa olevat EU-tavaramerkki- ja -mallioikeudet

Siirtymäajan päättyessä vireillä olevan EU-tavaramerkki- tai -mallioikeushakemuksen haltijan tulee itse olla aktiivinen ja hakea EU-hakemuksen muuntamista kansalliseksi UK-hakemukseksi. Tällöin UK:n tavaramerkkivirasto uudelleen tutkii ja käsittelee hakemuksen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kustannukset muuntamisesta ovat samat kuin tavallisella kansallisella hakemuksella. Pyyntö vireillä olevan hakemuksen muuntamisesta tulee tehdä 9 kuukauden kuluessa siirtymäajan päättymisestä.

Kukka Tommila

Osakas, asianajaja, tavaramerkkiasiamies

040 580 5101
Sassa Svahn

EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies

044 011 1105
«
»